اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

دیدار روسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و امارات در حاشیه اجلاس Ican2023 

دیدار روسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و امارات در حاشیه اجلاس Ican2023

در حاشیه اجلاس Ican2023 نشست رسمی میان رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و امارات با درخواست هواپیمایی کشوری امارات برگزار شد.

در این دیدار ضمن تاکید بر تعاملات مناسب که چندی پیش در نشست تهران و دبی مورد توافق قرار گرفته بود بر افزایش همکاری ها در حوزه آموزش تاکید شد.

 همچنین طرف اماراتی با توجه به ترافیک پرواز ها در فضای آن کشور و موضوعات ایمنی مورد تاکید ایکائو، موضوع استقرار سامانه Adsb را برای هواپیماهای ایرانی ضروری دانست و مقرر شد؛ فرصت ۶ ماهه برای شرکت های هواپیمایی ایرانی در نظر گرفته شود و پس از آن نسبت به منع پروازهایی که الزامات را رعایت نکنند، اقدام شود.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.