اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

دیدار رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه در حاشیه اجلاس Ican 2023

دیدار رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه در حاشیه اجلاس Ican 2023

در حاشیه اجلاس Ican2023 دیدار رسمی میان معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران و هیأت همراه با رئیس سازمان هواپیمایی ترکیه برگزار شد.

در این دیدار طرف ترکیه ای موضوع مالیات بر ارزش افزوده و انتقال درآمدهای حاصل از فروش در ایران را مطرح و  رفع موانع موجود از طرف ایرانی را خواستار شد.

در ادامه کاپیتان محمدی بخش بر توسعه و افزایش همکاری های موجود در حوزه پرواز میان شهر های مختلف دو کشور و نیز موضوعات آموزشی و امنیتی تاکید کرد و با توجه با تمایل طرف ترکیه ای به دیدار مجدد و مذاکره در خصوص موضوعات مطروحه، همتای خود را برای سفر رسمی به ایران دعوت کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.