اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

دیدار رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با رئیس شورای ایکائو

دیدار رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با رئیس شورای ایکائو

دیدار کاپیتان محمدی بخش و هیأت همراه با رئیس شورای ایکائو  Salvatore Sciacchitano, و رئیس دفتر منطقه ای ایکائو  Mohamed Abubaker Farea در حاشیه اجلاس Ican2023

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.