اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

همکاری های حمل و نقل هوایی ایران و قطر گسترش می یابد

همکاری های حمل و نقل هوایی ایران و قطر گسترش می یابد.

کاپیتان محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به اتفاق دکتر صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و صالح آبادی سفیر ایران در قطر، به صورت جداگانه با سلیطی وزیر حمل و نقل قطر ، الهاجری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری قطر و الباکر مدیرعامل شرکت قطر ایرویز دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدارها که با میزبانی دولت قطر در سفر دو روزه کاپیتان محمدی بخش و همراهان انجام شد توسعه همکاری های حمل و نقل هوایی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.