اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

انجام پروازها از ایران به مقصد ارمنستان و جمهوری آذربایجان به حالت عادی بازگشت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به دنبال برقراری صلح و آتش بس، پروازهای بین ایران و دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سر گرفته شد.

جعفریازرلو اظهارداشت: به دنبال عملیات نظامی در منطقه قره باغ  در روز گذشته 28 شهریور که مورد مناقشه بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان است، سازمان هواپیمایی کشوری بلافاصله با هماهنگی نهادهای ذیربط و دستگاههای بین‌المللی نوتامی مبنی بر لغو پروازها بین ایران و کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با هدف حفظ ایمنی مسافران صادر کرد.

وی افزود: با توجه به شرایط روز گذشته ترافیک پروازی منطقه از آسمان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به سمت آسمان ایران تغییر و ترافیک منطقه مورد پذیرش قرار گرفت.

یازرلو تصریح کرد: اکنون سطح تنش بین دو کشور کاهش یافته و با توجه به توافق صلح و آتش‌بس موجود و همچنین هماهنگی‌های بعمل آمده با نهادهای ذیربط ازجمله وزارت امور خارجه ، نوتام ۲۸ شهریور لغو و پروازها در مسیرهای مذکور به حالت عادی بازگشته است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.