اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

پایان عملیات پروازهای اربعین حسینی/ رشد 61 درصد جابه جایی زائران

سرپرست دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از پایان عملیات پروازهای اربعین 1402 خبرداد و گفت: جابه جایی زائران نسبت به سال گذشته از رشد 61درصدی برخوردار بوده است.

رضا صدیق نیا ضمن اعلام خبر فوق اظهارداشت: در بازه زمانی 27 مرداد تا 20 شهریور در مجموع 419 هزار و 513 زائر اربعین حسینی با 3261پرواز جابه جا شدند.

وی با اشاره به راه اندازی و فعالیت مرکز کنترل و مدیریت پروازهای اربعین در طول مدت یاد شده، افزود: تعداد مسافر جابه جا شده در طول عملیات پروازی  اربعین حسینی 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61درصد و تعداد پروازهای انجام شده 55 درصد رشد داشته است.

به گفته صدیق نیا، متوسط میانگین تاخیر پروازها در طول مدت یاد شده 38 دقیقه گزارش شده است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.