اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

تعلیق مجوز فعالیت آسمان پرستاره پرشیا

پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی آسمان پرستاره پرشیا تعلیق شد.

با توجه به نظارت های میدانی بعمل آمده از طریق  کنترل سایت فروش، نمایش و عرضه بلیت عتبات در بازه اربعین حسینی پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی آسمان پرستاره پرشیا از تاریخ 1402/6/11 به دلیل نمایش نرخ بلیت هواپیما در سایت فاقد مجوز apstour.com در مسیرهای عتبات و در بازه اربعین حسینی1402، به مدت یک ماه تقویمی تعلیق شد.

لازم به ذکر است؛ رفع تعلیق شرکت فوق از طریق اعلام رسمی این سازمان و صرفا پس از پایان مدت تعیین شده منوط به سپردن تعهد کتبی مبنی بر رعایت کامل مفاد آئین نامه مذکور و عدم ارتکاب مجدد به تخلف آیین نامه ای در آینده است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.