اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

جابه جایی 163هزار و 814 زائر اربعین حسینی

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از جابه جایی 163هزار و 814 زائر اربعین حسینی از ابتدای عملیات پروازهای اربعین تا دهم شهریورماه خبرداد.

جعفریازرلو اظهارداشت: در بازه زمانی 27 مرداد تا 20 شهریور در مجموع 4هزار و 997 مجوز برای عملیات پروازهای اربعین 1402 توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر شده که از این تعداد 4002 مجوز سهم  16شرکت داخلی و 995  سهم شرکت عراقی است.

وی افزود: از ابتدای آغاز عملیات پروازهای اربعین تعداد 163هزار و 814 مسافر با یک هزار و 283 پرواز جا به جا شدند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری میانگین تاخیر پروازهای اربعین از ابتدای بازه عملیات پروازی را 55 دقیقه عنوان کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.