اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

انتصابات جدید در سازمان هواپیمایی کشوری

انتصابات جدید در سازمان هواپیمایی کشوری

سرپرست دفتر مرکزی حراست، سرپرست دفتر نظارت برعملیات هوانوردی و مشاور امور ایثارگران سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شدند.

در حکمی از سوی کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، علیرضا شیرمحمدی سرپرست دفتر مرکزی حراست، سید حمیدرضا صانعی سرپرست دفتر نظارت برعملیات هوانوردی و فهمیه سرحدی به عنوان مشاور امور ایثارگران سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شدند.

گفتنی است؛ نعمت اله سرلک به عنوان بازرس ویژه و مشاور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.