اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

پروانه فعالیت 6شرکت خدمات مسافرت هوایی تعلیق شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، پروانه فعالیت 6شرکت خدمات مسافرت هوای قصر شیرین، گردشگران خورشید و موج شهر هوشمند به دلیل گرانفروشی نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخنامه ابلاغی به مدت یک ماه تعلیق شد.

همچنین پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی سرزمین تابان کیش به دلیل نمایش اطلاعات غیرواقع شرکت هواپیمایی در سایت 3click.com و عتیق گشت اصفهان به دلیل نمایش اطلاعات غیرواقع شرکت هواپیمایی در سایت mrbilit.com  در مسیرهای عتبات و در بازه زمانی اربعین بالاتر از نرخ مصوب ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری به مدت یک ماه  تعلیق شد.

لازم  به ذکر است، پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی موج زمزم، به دلیل گرانفروشی نمایش نرخ بلیت هواپیما و اقدام به فروش آنلاین از طریق سایت www.mz724.ir و پشتیبانی سایت های فاقد مجوز از این سازمان در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ نامه ابلاغی این سازمان به مدت یک ماه تعلیق شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.