اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

فروش ۱۷میلیونی بلیت پروازهای اربعین مربوط به ایرلاین های خارجی است.

طبق بررسی های به عمل آمده و پایش های سازمان هواپیمایی کشوری فروش بلیت های عتبات عالیات با نرخ های ۱۴ تا ۱۷ میلیون مربوط به شرکت های هواپیمایی خارجی است و این شرکت ها به صورت کانکشن مسافران را به نجف یا بغداد منتقل می کنند.

همچنین مطابق نرخ های تعیین شده، تاکنون تخلفی از سوی شرکت های هواپیمایی داخلی، با موضوعیت  گرانفروشی بلیط‌های بازه اربعین گزارش نشده و مواردی که از سوی شرکت هواپیمایی در سایت های مختلف نمایش شده از طریق سایت های غیرمجاز برای فروش بلیت بازه زمانی اربعین بوده که از طرف این سازمان به دادسرای فرودگاه مهرآباد جهت انسداد این سایت ها منعکس گردید.

همچنین تاکنون تعداد پنج دفتر خدمات مسافرت هوایی متخلف که مجاز به ارائه بلیطهای بازه اربعین نبودند تعلیق شدند.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.