اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

فروش پروازهای چارتری جزیره کیش همچنان ممنوع است.

در خصوص درخواست موافقت سازمان هواپیمایی کشوری با معافیت منطقه آزاد کیش از بخشنامه لغو پروازهای چارتری در مسیرهای داخلی، در جلسه‌ای با نماینده آن منطقه موضوع مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد این سازمان با عنایت به وجود مدل‌های مختلف پروازهای چارتری در قوانین و‌ قواعد بین المللی، راهکارهای اجرایی تامین صندلی های موردنیاز صنعت گردشگری کشور در قالب تور و در چارچوب ممنوعیت ایجاد شده را جهت اجرا به مناطق آزاد کشور ابلاغ کند.

لذا تا زمان ابلاغ رویه فوق الذکر، ممنوعیت برقراری پروازهای چارتری در مسیرهای داخلی کماکان به قوت خود باقیست.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.