اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

نشست هماهنگی پروازهای اربعین در انجمن شرکت های هواپیمایی برگزار شد.

نشست هماهنگی پروازهای اربعین با حضور کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران عامل ایرلاین ها در انجمن شرکت های هواپیمایی برگزار شد.

در این نشست نسبت به فروش بلیت پروازها از طریق سایت شرکت های هواپیمایی تاکید و مقرر شد شرکت های هواپیمایی به منظور پاسخ به بخشی از تقاضاهای عملیات اربعین حسینی از حداکثر ظرفیت ناوگان خود استفاده کنند.

همچنین در این نشست بر کنترل ونظارت فروش بلیت تاکید و مقرر شد لینک تهیه بلیت به شماره تلفن همراه مسافر به صورت مستقیم ارسال و از آن طریق وجه مورد نظر پرداخت شود.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.