اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

گام نهایی سازمان هواپیمایی کشوری برای آغاز عملیات پروازهای اربعین 1402

گام نهایی سازمان هواپیمایی کشوری برای آغاز عملیات پروازهای اربعین 1402

صبح امروز تصمیمات نهایی برای آغاز عملیات پروازهای اربعین 1402 با حضور مدیران صنعت حمل ونقل هوایی اتخاذ شد.

کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه هماهنگی پروازهای اربعین حسینی سال 1402، به بیان ماموریت بخش‌ هوایی کشور در عملیات پروازی برای حضور در بزرگترین اجتماع بشری در دنیا پرداخت.

وی افزود: عملیات پروازهای اربعین امسال از ۲۷ مرداد ماه از فرودگاه های ایران به فرودگاه های نجف و بغداد آغاز خواهد داشت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهارداشت: سال گذشته ۸۰ درصد از عملیات پروازهای اربعین به فرودگاه نجف و ۲۰ درصد به فرودگاه بغداد انجام شد و ۶۵ درصد از این تعداد پروازها از مبدا فرودگاه امام خمینی(ره) و مابقی از سایر فرودگاهها صورت گرفت.

کاپیتان محمدی بخش با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط آب و هوایی و شرایط خاص مرزی استفاده از بخش هوایی مورد استقبال بیشتر عموم قرار داشته و انتظار از این بخش بسیار بالاست گفت: به منظور مدیریت بیشتر عرضه و تقاضا در ارائه مجوزهای پرواز به شرکت های هواپیمایی محدودیتی لحاظ نشده است.

وی قیمت تعیین شده برای پروازهای اربعین به فرودگاه های نجف و بغداد را ۸میلیون تومان و از مبداء مشهد 9.5میلیون تومان اعلام کرد و از شرکت های هواپیمایی خواستار شد به منظور افزایش ظرفیت های پروازی از هواپیمایی های پهن پیکر استفاده کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواست نسبت به استقرار رئیس ایستگاه پاسخگو و تصمیم گیر در فرودگاه های نجف و بغداد اقدام کنند.

راه اندازی مرکز OCC ویژه پروازهای اربعین امسال

کاپیتان محمدی بخش از راه اندازی مرکز مدیریت کنترل عملیات (OCC) ویژه پروازهای اربعین در سازمان هواپیمایی کشوری با حضور شرکت‌های فعال در عملیات امسال خبر داد و گفت: این مرکز به صورت ۲۴ ساعته در ارتباط با تمامی فرودگاه‌های درگیر در عملیات است.

وی از برخورد در لحظه با گران‌فر‌وشی بلیت در این ایام خبرداد و تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی مجازند با اختیار خود در سایت خودشان فروش بلیت داشته باشند و شرکت‌هایی که از زیرساخت لازم برای فروش برخوردار نیست می توانند با رعایت مقررات لازم نسبت به واگذاری فروش بلیت به سایت های منتخب و معرفی شده از سوی این سازمان با نظارت و کنترل دقیق تر اقدام کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مقام مسئول در حوزه فروش بلیت پروازهای اربعین را شرکت‌های هواپیمایی عنوان کرد و گفت: فروش بلیت خارج از سامانه فروش شرکت ها ممنوع است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.