اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

تقدیر فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از کاپیتان محمدی بخش

تقدیر فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از کاپیتان محمدی بخش

سرتیپ خلبان ستاد یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از کاپیتان محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تقدیر کرد.

سرتیپ خلبان قربانی با اهدای لوح از همکاری های رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران  تشکر و قدردانی کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.