اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

تقدیر رئیس جمهوری از سازمان هواپیمایی کشوری به مناسبت عملیات پروازهای حج تمتع 1402

تقدیر رئیس جمهوری از سازمان هواپیمایی کشوری به مناسبت عملیات پروازهای حج تمتع 1402

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در نشست ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به همکاری و هماهنگی میان تمامی دست اندرکاران حج تمتع سال 1402، عملیات پروازی به منظور تشرف بیش از 87 هزار حاجی به سرزمین وحی را موفق دانست و از سازمان هواپیمایی کشوری در اجرای موفقیت آمیز این عملیات تقدیر کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.