اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

تعلیق مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی وزین مهر اکسین

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی وزین مهر اکسین به دلیل گرانفروشی خبرداد.

جعفریازرلو گفت: در روزهای اخیر سایت عربی الدلیل به آدرس http://aldalil78.com که اقدام به فروش دلاری و بالاتر از نرخ‌های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری کرده بود، مورد رصد دفتر نظارت سازمان قرار گرفت و طبق بررسی‌های کارشناسی به‌عمل آمده مشخص شد این سایت توسط ‌شرکت ایرانی خدمات مسافرت هوایی وزین مهر اکسین دارای مجوز فروش الکترونیکی از سازمان هواپیمایی کشوری،ایجاد شده است.

وی افزود: بنابراین با نظارت های میدانی صورت گرفته از شرکت خدمات مسافرت هوایی وزین مهر اکسین و کنترل بلیت های صادره، پیامک های صدور و فروش بلیت ارسالی به مسافران و مبالغ پرداختی توسط خریداران بلیت از تارنمای Traveloxin.ir، گرانفروشی، فروش ارزی بلیت، نمایش نرخ بلیت هواپیما در مسیر های داخلی بالاتر از نرخ نامه ابلاغی این سازمان و همچنین استفاده از تارنمای عربی فاقد مجوز از این سازمان به نشانی aldalil78.com محرز و به منظور حفظ مصالح عمومی شرکت مذکور به دلیل به مدت یک ماه از تاریخ 1402/4/17 تعلیق شد.

وی با بیان اینکه دامنه سایت الدلیل به مرجع قضایی برای صدور انسداد و پیگرد قضایی متخلفان معرفی شده است، تصریح کرد: در صورت ادامه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی وزین مهر اکسین در مدت تعلیق، قطعا مجوز فعالیتش لغو خواهد شد و هرگونه اقدام به فروش بلیت در دوره تعلیق منجر به لغو مجوز خواهد شد.

یازرلو با بیان اینکه فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع غیرایرانی و ایرانی غیرقانونی در مسیرهای داخلی است،افزود: به هیچ عنوان نمایش، عرضه، انتشار و فروش بلیت هواپیما خارج از نرخ نامه اعلامی سازمان قانونی نیست بنابراین به مسافران توصیه می شود، در صورت مشاهده تخلفات مشابه مراتب را به سازمان هواپیمایی کشوری گزارش دهند.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.