اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

توضیحات سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص ابهامات فرود هواپیماهای افغانستانی در فرودگاه ایران

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادعای هواپیمای ربوده شده اوکراینی را تکذیب کرد.
محمدحسن ذیبخش در خصوص ابهام پیش آمده پیرامون فرود هواپیماهای کام ایر در فرودگاه مشهد، اظهارداشت: هواپیمای بوئینگ 737 شرکت هواپیمایی مذکور در تاریخ 27مردادماه به رجیستر YAKMJ در ساعت 9شب از مشهد به مقصد کیف پرواز کرده اما به علت عدم مجوز پرواز و عبور از فضای ترکیه مجبور شد در ساعت 23 به منظور سوخت گیری در فرودگاه ارومیه فرود آید.
وی افزود: هواپیمای مذکور چهار ساعت بعد در ساعت 3:30 در تاریخ 28مرداد ماه به سمت فرودگاه تاشکند پرواز و در ساعت 6:45 فرود می آید.
ذیبخش تصریح کرد: همچنین هواپیمای دوم شرکت هواپیمای کام ایر با رجیستر  YAKML به شماره RQ501 روز گذشته (تاریخ ۱شهریور) در ساعت۱۱:۳۰صبح  از فرودگاه کابل پرواز و به منظور سوخت گیری در ساعت 13:07 در فرودگاه مشهد فرود آمده و پس از آن در ساعت 17:56 به سمت فرودگاه کیف پرواز و در ساعت ۲۱:۰۹ در فرودگاه کیف به  زمین می نشیند.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.