اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

ایجاد محدودیت های پروازی برای شرکت های هواپیمایی متخلف

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ایجاد محدودیت های پروازی برای شرکت های هواپیمایی متخلف خبر داد.

جعفریازرلو در پاسخ به برخی مطالب مطرح شده در رسانه مبنی بر اختلال در سفرهای هوایی و کمبود عرضه بلیت توسط شرکت های هواپیمایی، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به دنبال تخلفات نرخی یا برقراری پرواز چارتری در مسیرهای ممنوعه، توسط شرکت های هواپیمایی که منجر به ایجاد محدودیت هایی در سمت عرضه مسیرهای فوق شد ابتدا به تذکّرات و اخطارهای قانونی و معرفی متخلفان به نهادهای نظارتی و تعزیراتی اقدام کرد.

وی افزود: در ادامه نسبت به ایجاد محدودیت در برخی از مسیرهای پروازی تعدادی از شرکت های هواپیمایی اقدام کرد که این امر همواره به عنوان آخرین اقدام توسط این سازمان مورد عمل قرار می گیرد و البته با اعطای مجوزهای پروازی جهت برقراری پرواز توسط سایر شرکت های هواپیمایی مدیریت شد.

یازرلو تصریح کرد: در نهایت با تعهد شرکت های هواپیمایی متخلف مبنی بر رعایت تمامی الزامات و بخشنامه های این سازمان، محدودیت های فوق به کلی برداشته شد و جریان پروازها در شبکه پروازی کشور به حالت عادی بازگشت.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.