اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

اخبار صنعت هواپیمایی کشوری

به دنبال تشدید نظارت های سازمان هواپیمایی کشوری؛

مجوزهای پروازی مسیر تهران- اهواز شرکت هواپیمایی زاگرس لغو شد.

سازمان هواپیمایی کشوری، مجوزهای پروازی مسیر تهران- اهواز شرکت هواپیمایی زاگرس را به علت عرضه بلیت بالاتر از نرخ تعیین شده لغو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو اخطار قبلی در اردیبهشت ماه و بررسی مجدد سیستم های نمایش، توزیع و فروش بلیت هوایی، بلیت شرکت هواپیمایی زاگرس، همچنان بالاتر از نرخ تعیین شده در نرخنامه ابلاغی این سازمان به شرکت های هواپیمایی بفروش رسید.

بنابراین سازمان هواپیمایی کشوری، به استناد قوانین و مقررات موضوعه این سازمان و به منظور حفظ مصالح عمومی، تمامی مجوز های پروازی مسیر تهران- اهواز آن شرکت را از روز یکشنبه تاریخ 1402/3/21 تا اطلاع ثانوی باطل کرد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.