اعضای هیئـت مدیره

پنجمین دوره انجمن که دوره فعلی است از 1395/10/14 آغاز به کار کرده است با همکاری این دوستان ادامه دارد.

 

نام : آقای کاووس مسعودی

متولد : 1329

مدرک تحصیلی : لیسانس

مسئـولیت : مدیر عامل شرکت یادمان پرشیا گشت

سمت در انجمن : رییس هیئـت مدیره


 نام : آقای سعید روانفر

متولد : 1355

مدرک تحصیلی : لیسانس

مسئـولیت : مدیر عامل شرکت آسمان هفتم سپاهان

سمت در انجمن : نایب رییس


 نام : آقای سیدمحسن سیدفروتن

متولد : 1333

مدرک تحصیلی : لیسانس

مسئـولیت : مدیر عامل شرکت فروتنی گشت جی

سمت در انجمن : دبیر


 نام : آقای محسن روناسی

متولد : 1353

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

مسئـولیت : مدیر عامل شرکت ثامن الائمه سپاهان

سمت در انجمن : خزانه دار


 نام : آقای حمید نوربهشت

متولد : 1338

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

مسئـولیت : مدیر دفتر اسری

سمت در انجمن : عضو هیئـت مدیره


 نام : آقای ابراهیم توکلی

متولد : 1328

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

مسئـولیت : مدیر عامل شرکت نقش جهان گشت

سمت در انجمن : عضو هیئـت مدیره


 نام : آقای خشایار مومنی

متولد : 1349

مدرک تحصیلی : لیسانس

مسئـولیت : مدیر عامل شرکت شفق نور اصفهان

سمت در انجمن : عضو هیئـت مدیره


 نام : آقای سید موسی هاشمی

متولد : 1343

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

مسئـولیت : مدیر عامل شرکت آفاق نقش جهان

سمت در انجمن : بازرس


 نام : آقای محمدمهدی صمدیه لباف

متولد : 1364

مدرک تحصیلی : لیسانس

مسئـولیت : رئیس هیئت مدیره شرکت اصفهان گشت

سمت در انجمن : بازرس